V roce 2021 nás podporují

Dobrovolnické solidární projekty

Dobrovolnické solidární projekty jsou financované z Evropských sborů solidarity

Logo Evropský sbor solidarity
Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku

Projekt má za cíl podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření
znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a
matematické gramotnosti.

Dále projektem dojde ke koordinaci činností organizací neformálního vzdělávání, škol, odborných a zkušených lidí a k jejich užšímu propojení. Tím dojde k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit (neformálního vzdělávání) a k rozvinutí klíčových kompetencí dětí a mládeže. Dojde k předávání zkušeností a dovedností, které mohou organizace využít při své činnosti a nabídce svých aktivit, k rozvoji mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času.

Do projektu je zapojeno 9 neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání. Celkem bude v průběhu realizace aktivit uskutečněno 186 rozvojových aktivit a bude podpořeno 852 pracovníků a
dobrovolníků působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v jednotlivých organizací. Tito pracovníci zúčastní dalšího vzdělávání/jednotlivých aktivit. Realizací projektu se díky podpoře ESF
zvýší kvalita neformálního vzdělávání u 565 dětí, které navštěvují zapojené organizace.

Realizace projektu bude ukončena 31.12.2022.
Projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Projekt Podpora vzniku environmentálního sociálního podniku s prvky KPZ v Tišnově
Projekt Tišnovská spižírna místním lidem

Díky projektu podpořenému z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica vám můžeme nakupování udělat příjemnější. Realizujeme:

  • stojan na přepravky lokální (bio) zeleniny a ovoce,
  • knihovničku pro periodika a knihy týkající se environmentální tématiky, solidární ekonomiky a zpracování sezónní produkce,
  • posezení u knihovničky,
  • nebo nástěnku pro sdílení přebytků ze zahrádek, pozvánek na akce s tématem ochrany přírody a krajiny apod.,
  • samospádové zásobníky na sypké potraviny,
  • dětský koutek.

Činnost spolku

Dobrovolnické aktivity

Naše dobrovolnické aktivity při obnově klášterských sadů v Porta coeli v roce 2020 a 2021 podporují firmy:

Systra, s r. o.
Indies Scope

Nezisková organizace Tamjdem, o.p.s. od roku 2013 propojuje dobrovolníky a různorodé neziskové organizace po celé České republice skrze denní, víkendové a až dvoutýdenní dobrovolnické akce. Díky manuální pomoci dobrovolníků jako je natírání, opravy, stavby, demolice, zahradničení, úklid apod. šetří neziskové organizace svůj čas, lidi a peníze a mohou tak snadněji růst a naplňovat své vize.

Činnost spolku

Činnost spolku Hojnost, z. s. je spolufinancována Jihomoravským krajem.

Činnost spolku

Aktivity a činnost spolku podporuje MAS Brána Vysočiny.

V minulých letech nás podporovali:

Týden bez odpadu

V roce 2019 Město Tišnov finančně podpořilo projekt Týden bez odpadu.