V budoucnosti plánujeme rozšířit naši činnost o další projekty. Uvažujeme o komunitní zahradě, sadu či pastvině, lokálním výměnném systému (LETS)… a dalších aktivitách. Které projekty však nakonec Hojnost obsáhne, to může být i na vás. Neváhejte se do spolkových aktivit zapojit!