Projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku

Projekt má za cíl podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření
znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a
matematické gramotnosti.

Dále projektem dojde ke koordinaci činností organizací neformálního vzdělávání, škol, odborných a zkušených lidí a k jejich užšímu propojení. Tím dojde k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit (neformálního vzdělávání) a k rozvinutí klíčových kompetencí dětí a mládeže. Dojde k předávání zkušeností a dovedností, které mohou organizace využít při své činnosti a nabídce svých aktivit, k rozvoji mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času.

Do projektu je zapojeno 9 neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání. Celkem bude v průběhu realizace aktivit uskutečněno 186 rozvojových aktivit a bude podpořeno 852 pracovníků a
dobrovolníků působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v jednotlivých organizací. Tito pracovníci zúčastní dalšího vzdělávání/jednotlivých aktivit. Realizací projektu se díky podpoře ESF
zvýší kvalita neformálního vzdělávání u 565 dětí, které navštěvují zapojené organizace.

Realizace projektu bude ukončena 31.12.2022.
Projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Projekt Podpora vzniku environmentálního sociálního podniku s prvky KPZ v Tišnově

Projekt Tišnovská spižírna místním lidem

Díky projektu podpořenému z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica vám můžeme nakupování udělat příjemnější. Realizujeme:

  • stojan na přepravky lokální (bio) zeleniny a ovoce,
  • knihovničku pro periodika a knihy týkající se environmentální tématiky, solidární ekonomiky a zpracování sezónní produkce,
  • posezení u knihovničky,
  • nebo nástěnku pro sdílení přebytků ze zahrádek, pozvánek na akce s tématem ochrany přírody a krajiny apod.,
  • samospádové zásobníky na sypké potraviny,
  • dětský koutek.