znamená umožnit jim takové podmínky, ve kterých mohou bez zbytečného utrpení zdravě žít a rozvíjet se.