Logo Program rozvoje venkova

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství z 16. 4. 2020 budou moci v půlce července tohoto roku požádat zemědělci o mimořádnou dotaci v rámci Programu rozvoj venkova.

Peníze půjdou především na pěstování ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a také na chov prasat a drůbeže. Novinkou je možnost zálohového financování pro zemědělce. V rámci těchto investic budou řešeny i projekty na zadržování srážkové vody a budování retenčních nádrží.

Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020. Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8 mld. Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 mld. Kč (z vládní rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z PRV) na potravinářské pracování a 0,6 mld. Kč na welfare zvířat.

Zároveň v jednotlivých operacích budou samostatné preferenční obálky pro malé podniky a zemědělské zpracování produktů s cílem podpořit faremní zpracování a regionální produkci.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-zemedelstvi-navyseny-rozpocet.html