Lokální potraviny a produkty přináší nejen ekomomický zisk do kraje, kde žijeme, ale také – díky krátké vzdálenosti přepravy – zaručují čerstvost jídla, nízkou uhlíkovou stopu a šetření zdrojů nutných k dopravě.