Komunitou podporované zemědělství na Tišnovsku

aneb jak se stát spolutvůrcem svých potravin pro sezónu 2018.

Setkání organizujeme společně s Celostátní sítí pro venkov a Místní akční skupinou Brána Vysočiny.

KDY:

Čtvrtek 1. 3. 2018, 17 – 20h (počítáme s občerstvovací přestávkou)

KDE:

Riegrova 312  – klubovna INSPIRA v budově Gymnázia Tišnov (zadní vstup ze dvorku)

PRO KOHO:

Pro členy a členky Hojnosti a další zájemce a zájemkyně o KPZ z řad veřejnosti.

O CO PŮJDE:

Dovíte se zde, co se rozumí souslovím Komunitou podporované zemědělství a co už z toho na Tišnovsku funguje. Společně se zapojenými pěstiteli budeme plánovat letošní sezónu, diskutovat a hledat způsoby, jak stávající možnosti rozšířit. Můžete se těšit na rodinu Pospíšilových, kteří již 5 let dováží svoji biozeleninu z Holubí Zhoře. Dále na představení komunitní farmy v Blahonově, kde se snaží o společné pěstování, na chovatelku paní Tvarůžkovou, která náš spolek oslovila na podzim a ráda by pro nás chovala kuřata. Kdo bude mít zájem, může se stát do některé běžící KPZ přidat, nebo se dále podílet na tvorbě nové. Dále vystoupí pan Kouřil, poradce v oblasti Programu rozvoje venkova, s příklady z praxe, jak vytvářet krátké dodavatelské řetězce. Pozvání jsou ještě další zemědělci z Blanenska.

Prosím, dejte mi vědět, zda se chystáte – odpovědí na info@hojnost.org. Samozřejmě můžete přijít i bez ohlášení.

Připojte se také k události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/736220243252128/

Pozvánka – plakátek