Komunitou podporované zemědělství znamená podporu místních (bio)zemědělců. Díky předplacení jejich produktů komunitou lidí je dopředu zajištěn odběr, což zemědělcům umožňuje soustředit se na pěstování kvalitní zeleniny a jiných potraviny.

V roce 2020 KPZ neběží kvůli nízkému počtu zájemců. Nevěšte hlavu. Pokud máte o KPZ do budoucna zájem, ozvěte se nám.

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) znamená přímé sdílení nákladů, rizik a výnosů ze zemědělství mezi komunitou osob a místním zemědělcem. Jde tedy o partnerský vztah, který se odehrává bez prostředníka (obchodníka) a je spravedlivější k producentovi i odběrateli.

Proč se do KPZ zapojit:

  • Víte, co jíte a odkud vaše jídlo pochází.
  • Podporujete místní zemědělce a celkově lokální ekonomiku.
  • Jste šetrní k přírodě (zelenina nemusí cestovat přes půl světa kamionem).
  • Dáváte zemědělci prostor, aby mohl veškeré své síly věnovat do pěstování (ne do obchodu a marketingu).
  • Jste zero waste (bezodpadoví) – zeleninu si nabíráte do vlastního košíku bez zbytečných plastových sáčků.

Jak to v praxi probíhá?

  • Na začátku sezóny s vybraným zemědělcem uzavřete smlouvu, kterou si „objednáte“ část úrody a předplatíte ji (4000 Kč). Díky předplacení úrody si nemusí zemědělec dělat starosti s odbytem a vstupními náklady a může se plně věnovat svým polím.
 • Každý týden po celou sezónu (červen až prosinec) pak do Hojnosti pošle určitou část vypěstované zeleniny a dalších potravin v biokvalitě, podle toho, co se urodilo. Svůj podíl (cca 5 kg) připravené zeleniny si pak každý týden v dohodnutý čas vyzvednete ve Spižírně (Brněnská 178).
  Pokud se nějaké zeleniny urodí více, je v dodávkách hojněji zastoupena. Naopak některá zelenina se nemusí urodit vůbec. Očekávat můžete: brambory, cibuli, špagetovou dýni, hokaido, ředkev černou i bílou, česnek, salát, kedluben, petržel, vodnici, pórek, papriku, tuřínek, rukolu, mizunu, jahody, a další.

  Jeden podíl může vypadat např. následovně:

  • špagetová dýně  1-2 ks
  • černá ředkev  1-2 ks
  • bílá ředkev  1-3 ks
  • ředkev red meat 1-2 ks
  • vodnice 1-2 ks
 • KPZ znamená partnerský vztah, ve kterém se v jistém smyslu stáváte „spoluproducenty“. Nesete tedy se zemědělci rizika, ale také úspěchy, podle toho, jaká je vůle přírody. Skvělým přínosem pro tento systém je možnost zapojit se do pěstování (přijet pomoct zemědělci). Naším zemědělcem je ekofarma Pospíšilovi.
  V našem společenství jsou podmínky: dvakrát za rok pohlídat, aby si svoji zeleninu všichni vyzvedli a poklidit společné prostory a přispět spolku Hojnost částkou 150 Kč za poskytnutí prostor a pomoc s organizováním KPZtky.
  Doporučujeme: Než se zapojíte, prostudujte si, co vše KPZ obnáší.

K čemu je sdílení nákladů, rizik a výnosů výhodné?

Ekologický zemědělec je zemědělec, který bere ohledy na životní prostředí, nepřetěžuje půdu a omezuje průmyslová hnojiva, pesticidy a další látky, které mohou přírodu poškodit. To však s sebou nese nižší produktivitu, které je v konvenčním zemědělství dosahováno právě například použitím průmyslových hnojiv. Ta sice zajistí vyšší úrodu, ale pokud se například dostanou do vodních toků, mohou způsobit přemnožení řas a sinic a zničení celého ekosystému řek nebo jezer (nepřirozená eutrofizace vod). Ekologický zemědělec tedy produkuje menší množství potravin, zato však kvalitnějších, udržitelnějších a „ohleduplnějších“. Aby ovšem mohl konkurovat velkým producentům, zajistit odběr potravin, a aby nebyl závislý na kolísání cen a nejistých dotacích, je potřeba jiné ekonomiky.

Výhody KPZ

Výhody Pozitivní dopady
Lokálnost Podpora místní ekonomiky a kratší doprava (čerstvější zelenina, méně negativních dopadů na životní prostředí a snížení spotřeby zdrojů nutných pro přepravu).
Okamžitý odbyt

(díky dohodnuté poptávce)

Čerstvější zelenina díky kratší době skladování.
Ekologické zemědělství Výrazně nižší negativní dopad na přírodu, zachování úrodné půdy, udržitelnost, zdravé potraviny.
Udržitelný rozvoj venkova Podpora malých „tradičních“ zemědělců, namísto monokulturních ploch jednotvárné krajiny.
Partnerství Konzument se stává „spoluproducentem“, (možnost ovlivňovat produkci, přijet se podívat na farmu, přímo se zapojit do produkce.)
Stálý přísun zeleniny
Nižší cena v dané kvalitě

(díky vyloučení prostředníka (obchodník) a jistotě odběru)

Další zdroje:

http://kpzinfo.cz/co-je-kpz/otazky-o-kpz/

http://www.veronica.cz/komunitou-podporovane-zemedelstvi

http://hnutiduha.cz/temata/komunitou-podporovane-zemedelstvi