Do Spižírny společně objednáváme lokální (bio)potraviny. Od místních zemědělců odebíráme čerstvou zeleninu. Vytváříme semínkovnu, abychom na svých zahrádkách mohli pěstovat sami. Společně vymýšlíme další způsoby, jak podporovat přírodu a lidi na Tišnovsku.

Spižírna

  • Pro zapojení do Spižírny se musíte nejdříve stát členem/členkou Hojnosti. Poté získáte podrobné a praktické informace, jak při objednávání postupovat – zvládnete to doma u počítače.
  • Objednané potraviny je možné vyzvednout na Bezručové 21, Tišnov zpravidla 2x týdně v podvečerních hodinách. Sami si vše odvážíte, nebo odlijete do vlastních obalů. Cena se vám strhne z předem vloženého kreditu bez jakékoliv přirážky.
  • Na chodu Spižírny se podílíte členskými příspěvky (20 Kč/měsíc) a svým časem (2 h/měsíc). Pokud časem neoplýváte, můžete dobu, kterou někdo odpracuje za vás ocenit finančně (doporučeno min. 80 Kč/h).

Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

  • Do KPZ je možné se zapojit vždy přibližně v únoru. Poté odebíráte celou sezónu (červen – říjen) každý týden ve stanovený čas svoji “bedýnku” se zeleninou. Dvakrát za rok pohlídáte, že si svoji zeleninu všichni vyzvedli a poklidíte prostory.
  • Pokud se chcete v roce 2018 zapojit, napište nám na info@hojnost.org.

Semínkovna 

  • Zatím se rozbíhá a v malém mezi sebou sdílíme semínka z vlastních zahrádek.