Jsme společenstvím osob, které spojují dvě věci: žijeme na Tišnovsku a rozhodli jsme se vzít zodpovědnost za svůj život a prostředí, ve kterém žijeme, do vlastních rukou. Naším hlavním tématem jsou potraviny: jejich původ, produkce, zpracování a přeprava.

Kdo jsme

Jsme společenstvím odhodlaných dobrovolníků, kteří jednoduše chtějí žít jinak, protože jim není lhostejný stav naší přírody a zdravotní dopady potravin, které dopřáváme sami sobě i našim dětem. Co tedy přesně děláme?

Zprostředkováváme lidem takové potraviny (ale i jiné produkty), které jsou kvalitní, udržitelné a plnohodnotné. To znamená, že jsou vyráběny a dodávány místními zemědělci a výrobci za podmínek, jež minimalizují negativní dopad na životní prostředí, zvířata a rostliny v krajině i naše vlastní zdraví.

Lokální, bezobalové, udržitelné, kvalitní a ohleduplné

  • Lokální potraviny a produkty přináší nejen ekomomický zisk do kraje, kde žijeme, ale také – díky krátké vzdálenosti přepravy – zaručují čerstvost jídla, nízkou uhlíkovou stopu a šetření zdrojů nutných k dopravě.
  • Poslední dvě přednosti přináší i bezobalovost, či alespoň minimalizace obalů, ve kterých jsou potraviny převáženy.
  • Udržitelnost a zdravotní nezávadnost jdou často ruku v ruce: obou je dosahováno správnými postupy při produkci, jako je vyloučení umělých hnojiv, pesticidů, šetrným hospodařením s půdou atp.
  • Ohleduplnost k chovaným zvířatům znamená umožnit jim takové podmínky, ve kterých mohou bez zbytečného utrpení zdravě žít a rozvíjet se.

Usilujeme o potravinovou suverenitu

Jdeme však ještě dál. Hojnost je prostorem pro “emancipaci konzumenta”, kdy se z pasivního příjemce stává spolutvůrcem celého procesu, jenž má možnost a sílu rozhodovat, které potraviny, výrobky a služby bude využívat. Podporujeme proto sdílení, informovanost a uvědomění, že všichni jsme odpovědní za svět, v němž žijeme, a svým rozhodováním jej tvoříme.

Naši náplň dobře vystihuje koncept potravinové suverenity, který připisuje lidem právo na potraviny, které jsou v souladu s lidským zdravím, životním prostředím a přírodou a právo na přeměnu stávajících potravinových a zemědělských systémů.

Co děláme

Protože nejsme výdělečnou firmou, naše činnosti jsou založeny na práci dobrovolníků. Aktuálně realizujeme projekty:

Spižírna

V tuto chvíli je naším největším projektem Spižírna, kde společnými silami organizujeme objednávky potravin a dalších produktů (např. šetrných čisticích prostředků) přímo od výrobců či dodavatelů. Díky tomu, že potraviny proudí přímo od výrobce ke spotřebiteli, mohou být levnější (odpadá prostřední článek) a máme větší kontrolu nad celým procesem.

KPZ Tišnov

Naší další činností je Komunitou podporované zemědělství (KPZ). Jedná se o podporu místních (bio)zemědělců. Díky předplacení jejich produktů komunitou lidí je dopředu zajištěn odběr, což zemědělcům umožňuje soustředit se na pěstování kvalitní zeleniny a jiných potraviny.

Semínkovna

Třetím projektem, který v současnoti rozvíjíme, je Semínkovna, jež členům Hojnosti umožňuje sdílet semena pěstovaných plodin.

Přidejte se

V budoucnosti plánujeme rozšířit naši činnost o další projekty. Uvažujeme o komunitní zahradě, sadu či pastvině, lokálním výměnném systému (LETS)… a dalších aktivitách. Které projekty však nakonec Hojnost obsáhne, to může být i na vás.

Pokud chcete vědět víc a poznat nás do hloubky, přečtěte si celé stanovy spolku, nebo se rovnou připojte.